تبلیغات
دیلایت - رفتن که بهانه نمی خواهد...

رفتن که بهانه نمی خواهد...

رفتن که بهانه نمی خواهد... یک چمدان می خواهد از دلخوری های تلنبار شده... و گاهی دلخوری های انکار شده...

ماندن... ماندن اما بهانه می خواهد...دستی گرم...نگاهی مهربان...دروغ های دوست داشتنی... دوستت دارم هایی که می شنوی اما باور نمی کنی...

یک فنجان چای...

بوی عود...

یک اهنگ مشترک...

خاطرات تلخ و شیرین...

وقتی بخواهی بمانی... حتی اگر چمدانت پر از دلخوری باشد...خالی اش می کنی و باز هم می مانی...

می مانی وقتی بخواهی بمانی... نم باران را رگبار می بینی و بهانه اش می کنی برای نرفتن.

آمدن دلیل می خواهد و ماندن بهانه و رفتن...

هیچکدام!

موضوع: دل نوشته، هنری،
[ چهارشنبه 18 آذر 1394 ] [ 02:26 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]