تبلیغات
دیلایت - ترجمه و متن آهنگ ادل - Million Years Ago

ترجمه و متن آهنگ ادل - Million Years Ago

ترجمه و متن آهنگ ادل - Million Years Ago

I only wanted to have fun
من فقط میخواستم خوش بگذرونم

Learning to fly, learning to run
یاد بگیرم پرواز کنم و بدوم

I let my heart decide the way when I was young
وقتی نوجوان بودم با قلبم و احساسم راهم رو انتخاب میکردم

Deep down I must have always known
همیشه باید قلباً این رو میدونستم

That this is would be inevitable
که این چیز اجتناب ناپذیریه که

To earn my stripes I’d have to pay and bare my soul.
برای به جایگاهی رسیدن باید بهایش رو بپردازم و روحم رو آزاد کنم

I know I’m not the only one
میدونم که تنها کسی نیستم که

Who regrets the things they’ve done
که برای کارهایی که کرده تأسف میخوره

Sometimes I just feel it’s only me
اما بعضی وقتا فکر میکنم که فقط منم که

Who can’t stand the reflection that they see
نمیتونم بازتابی که میبینم رو تحمل کنم

I wish I could live a little more
ای کاش می تونستم بیشتر زندگی کنم

Look up to the sky, not just the floor
آسمون رو نگاه کنم و دیگه فقط نگاهم به زمین نباشه

I feel like my life is flashing by
احساس میکنم زندگیم مثل یک فیلم داره از جلوی چشمم میگذره

And all I can do is watch and cry!
و تنها کاری که میتونم بکنم اینه که تماشا کنم و اشک بریزم

I miss the air, I miss my friends,
دلم برای هواخوری و دوستام تنگ شده

I miss my mother; I miss it when
دلم برای مادرم تنگ شده، دلم برای اون موقعی تنگ شده که

Life was a party to be thrown
زندگی مثل یه مهمونی بود

but that was a million years ago!
اما انگار این چیزها میلیون ها سال پیش بوده

***
When I walk around all of the streets
وقتی تو خیابون ها قدم میزنم

Where I had grew up and found my feet
همون جایی که بزرگ شدم و خودم رو شناختم

They can’t look me in the eye
مردم اونجا نمی تونند تو چشمام نگاه کنند

It’s like they’re scared of me
انگار از من میترسند

I try to think of things to say,
همش دنبال حرفی برای گفتن میگردم

Like a joke or a memory,
مثلا یه خاطره یا یک جوک

but they don’t recognize me now
اما اون ها اصلا منو نمی شناسند

In the light of day.
حتی در روشنایی روز


برای دانلود مستقیم آهنگ به لینک زیر مراجعه کنید
لینک دانلود

موضوع: دانلود، مطالب انگلیسی،
[ چهارشنبه 12 اسفند 1394 ] [ 10:23 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]