تبلیغات
دیلایت - کدام پل؟

کدام پل؟

دختران شهر

به روستا فکر می کنند

دختران روستا در آرزوی شهر می میرند

مردان کوچک

به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند

مردان بزرگ

در آرزوی آرامش مردان کوچک

می میرند

کدام پل

در کجای جهان

شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد!

 

)گروس عبدالملکیان(

موضوع: هنری، شعر،
[ یکشنبه 15 فروردین 1395 ] [ 01:49 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]