تبلیغات
دیلایت - بی عدالتی

بی عدالتی

There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest


شاید زمانی برسد که شما برای جلوگیری از بی عدالتی ناتوان باشید، اما هرگز نباید زمانی برسد که در مقابل آن سکوت کرده اید.

 

Elie Wiesel

(الی ویزل)

موضوع: مطالب انگلیسی،
[ سه شنبه 15 تیر 1395 ] [ 10:22 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]