تبلیغات
دیلایت - ایدئولوژی حکومت های کمونیست - تروریسم پروری

ایدئولوژی حکومت های کمونیست - تروریسم پروری

«ما نه به دوست، بلکه به دشمن نیاز داریم...»

این جمله اساس یکی از تزهای معروف جوزف گوبلز (
Joseph Goebbels)، وزیر تبلیغات و پروپاگاندای حکومت آدولف هیتلر (آلمان نازی) بود...

دکتر گوبلز وزیر تبلیغات حکومت نازی که سهم زیادی در قدرت گرفتن هیتلر داشت می گفت: «وقتی یک حکومت دچار ضعف مدیریتی، فساد، ناکارآمدی و فلاکت اقتصادی می شود و وقتی نمی تواند نیازهای ابتدایی مردمش - از قبیل نان، کار، رفاه، امنیت، اعتبار و آشایش - را تامین کند، با موجی از نارضایتی، خشم و اعتراض عمومی مواجه می شود و کشور به سوی انقلاب و سقوط حکومت پیش می رود.

در چنین حالتی حکومت باید اذهان عمومی را به سوی یک موضوع فرعی، اما بزرگ منحرف کند؛ باید وارد جنگ شود. حکومت باید برای ملت دشمن بتراشد، دشمنان خارجی یا داخلی. اگر دشمن پیدا نشد، حتی باید دشمن خیالی ساخت... باید دائما از توطئه ها گفت، از نقشه هایی که دمشن برای مردم می کشد. باید از هر فرصتی و حادثه ای برای راه انداختن یک جنگ تبلیغاتی استفاده کرد. باید دائما درگیر بود؛ درگیر جنگ، درگیر تبلیغات علیه همسایگان، علیه کشورهای قدرتمند، علیه سازمان های جهانی... باید بحران ساخت. رمز موفقیت و ماندگار یحکومت های ضعیف، در وضعیت جنگی و بحران ها است.

در جنگ ها و بحران ها است که مردم بدبختی های مالی، شغلی و شخصی خود را فراموش کرده و با حکومت همدل می شوند و این بهترین فرصت برای سرکوب منتقدان داخلی است. کشور که آرام باشد، مردم طلب کار حکومت می شوند. باید کشور را دائما در حالت جنگی نگه داشت. باید کاری کرد که مردم وقتی به هم می رسند، دائما از جنگ و از دشمن بگویند...»

البته نباید فراموش کرد که جنگ ها همیشه بر سر پول و قدرت بوده اند و همیشه عده ای از جنگ ها و گروه های تروریستی سودهای کلان می برند. مثلا دولتی که سلاح تولید می کند، برای فروش سلاح های خود نیاز به جنگ دارد، پس گروهک های تروریستی به وجود می آیند. همچنین وقتی از توطئه می گویی باید گاهی هم ادعاهایت عملی شوند و باز به گروهک های تروریستی نیاز داری. از همه مهم تر می توانی به اسم تروریست، همه ی مخالفان را از سر راه برداری...
موضوع: اجتماعی،
[ چهارشنبه 24 خرداد 1396 ] [ 10:59 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]