بعضی از راننده ها

به بعضی از راننده ها باید گفت:

.

.

.

حالا افسر گواهینامه داد ، تو چرا قبول کردی ؟؟؟

موضوع: طنز،
[ سه شنبه 31 شهریور 1394 ] [ 09:58 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

چه زود دیر می شود

موضوع: عکس،
[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 10:34 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

جمله قصار از «نیچه»

Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster. And if you gaze long enough into an abyss, the abyss will gaze back into you.

- Friedrich Nietzsche

ترجمه فارسی

هرآنکس با شیاطین مبارزه می کند باید مراقب باشد در این میان خود به یک شیطان تبدیل نشود. و اگر به مدت طولانی به یک پرتگاه (یا جهنم) خیره شوی، پرتگاه نیز به تو خیره خواهد شد.

- فردریک نیچه

موضوع: اجتماعی،
[ دوشنبه 30 شهریور 1394 ] [ 08:41 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

جمله قصار از «یوجین اونیل»

“Why am I afraid to dance, I who love music and rhythm and grace and song and laughter? Why am I afraid to live, I who love life and the beauty of flesh and the living colors of the earth and sky and sea? Why am I afraid to love, I who love love?”

― Eugene O'Neill,

ترجمه فارسی

«چرا از رقصیدن می ترسم، منی که عاشق موسیقی، ریتم، جنبش، شعر و خنده هستم؟ چرا از زنده بودن می ترسم، منی که عاشق زندگی، زیبایی جسم و رنگ های زنده ی آسمان، زمین و دریا هستم؟ چرا از عشق می ترسم، منی که عاشق عاشقی هستم؟»

- یوجین اونیل

موضوع: مطالب انگلیسی، دل نوشته،
[ چهارشنبه 25 شهریور 1394 ] [ 09:13 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

جوابیه صادق بیقرار

جوابیه صادق.ع.بیقرار به میثم صفرپور در رابطه با شعر سیمین بهبهانی

 

بشنو این شعر، صفرپور ، به تو مربوط است

لحن تند و کمی ناجور، به تو مربوط است

 

کفر و بی دینیِ سیمین و من و آن،چه به تو؟

شهوتِ زاهدِ مغرور، به تو مربوط است

 

اگر از ساز نداری دل خوش، خب تو نرقص

رقصِ با سازِ خودت جور، به تو مربوط است

 

مستی و عیش و کمی باده تو را حاجت نیست

کِیف با منقل و وافور ، به تو مربوط است

 

اگر از شعر رسد بارش طوفان بلا

مُردن و خفتنِ در گور، به تو مربوط است

 

قصه ی نوح نبی، وَهمِ قشنگیست ولی...

قصه ی "هاله ای از نور"، به تو مربوط است

 

"ریش در ریش به اندیشه ی ما زخم زدید"

ملّتی گُنگ و کَر و کور،به تو مربوط است

 

تو اگر لایق الطاف خدایی ،خوش باش

باغ و فاحِشکده ی حور،به تو مربوط است

 

در و دربار که دستِ تو و همکیشان است

نوکر و ناظر و منظور، به تو مربوط است

 

تو دم از پوزه و قلّاده زدی؟ شرمت باد

پوزه و گرمیِ آخور، به تو مربوط است

 

چهارده قرن شده کشتیِ این جامعه غرق

قایقِ صید و پُر از تور، به تو مربوط است

 

میکنم مست ببینی که چه بی آزارم

اذیت و اربده و زور، به تو مربوط است

 

تو که بیزار ز چنگی و ربابی ، چه به من؟

به عزا ، عرعرِ شیپور، به تو مربوط است

 

من اگر خانه بمیرم چه به تو؟ ...در کوچه...

کُشتن مردمِ رنجور ، به تو مربوط است

 

دین تو داده اجازه که دخالت بکنی؟؟؟

دخل در مقبره و گور، به تو مربوط است

 

امرِ معروفِ،تو از جاهلی و نادانیست

رسمِ اعراب شَل و کور ، به تو مربوط است

موضوع: شعر،
[ سه شنبه 24 شهریور 1394 ] [ 08:36 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

قصدم

قصدم نشستن بود...

اما در کنارت ...نه چشم انتظارت...

قصدم شکستن غرورم بود...

اما در آغوشت ...نه زیر پایت...

قصدم زندگی بود...

اما باتو ...نه با خاطراتت...

قصدم پیرشدن بود...

اما به پایت.........

نه به دستت.

موضوع: هنری، دل نوشته،
[ یکشنبه 22 شهریور 1394 ] [ 09:59 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

تفاوت فلسفه و خرافات

«ﻓﻠﺴﻔﻪ» ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍیست ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻻتی ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﻮﺩ...

ولی

«ﺧﺮﺍﻓﺎﺕ» ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍیست ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻴﭻ ﻭﻗﺖ ﺯﻳﺮ سؤﺍﻝ ﻧﺮﻭﺩ...

ﺍﮐﺜﺮ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﯽ ﺳﻘﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﻣﭙﺎﻧﺰﮔﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ !!!

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪﻧﺪ...!!!

 

روانی...

موضوع: اجتماعی،
[ شنبه 21 شهریور 1394 ] [ 10:06 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

Woody Allen

“In my next life I want to live my life backwards. You start out dead and get that out of the way. Then you wake up in an old people's home feeling better every day. You get kicked out for being too healthy, go collect your pension, and then when you start work, you get a gold watch and a party on your first day. You work for 40 years until you're young enough to enjoy your retirement. You party, drink alcohol, and are generally promiscuous, then you are ready for high school. You then go to primary school, you become a kid, you play. You have no responsibilities; you become a baby until you are born. And then you spend your last 9 months floating in luxurious spa-like conditions with central heating and room service on tap, larger quarters every day and then Voila! You finish off as an orgasm!”

― Woody Allenترجمه فارسی:

«در دنیای دیگر دوست دارم وارانه زندگی کنم. از مرگ همه چیز آغاز شود و سپس در زمان پیری زندگی کنم در حالی که هر روز جوانتر می شوم. تاجایی که برای سالم و جوان بودن از خانه ی سالمندان بیرون انداخته شوم و مستمری ام را قطع کنند. آنگاه برای شروع ساعتی طلا خواهم داشت و آغاز به کار خود را جشن می گیرم. برای 40 سال کار می کنی تا زمانی که به اندازه ی کافی برای بازنشسته شدن جوان شده باشی. تو می توانی جشن بگیری، الکل بنوشی و در رابطه عاطفی بی قید و بند باشی و آنگاه برای مدرسه آماده شده ای. سپس به مدرسه ی ابتدایی خواهی رفت و کودک می شوی و آماده برای بازی. تو هیچ مسئولیتی نخواهی داشت؛ و تا جایی ادامه خواهی داد که نوزاد شوی. و پس از آن برای 9 ماه معلق در چشمه ای لوکس با سیستم گرمایش مرکزی و خدمات ویژه خواهی بود و هر روز کوچک و کوچک تر می شوی و در نهایت با یک ارگاسم به پایان می رسی...»

- وودی الن

موضوع: مطالب انگلیسی، دل نوشته،
[ چهارشنبه 18 شهریور 1394 ] [ 05:22 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

کتاب سنگین تر از فناوری

[ دوشنبه 16 شهریور 1394 ] [ 04:30 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

هنریک ایبسن - Henrik IbsenA minority may be right, but a majority is always wrong.

)Henrik Ibsen(

اقلیت ممکن است باور درستی داشته باشد اما بدون شک اکثریت همیشه در اشتباه است.

(هنریک ایبسن)


موضوع: اجتماعی، عکس، مطالب انگلیسی،
[ دوشنبه 16 شهریور 1394 ] [ 10:45 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

God of death

موضوع: عکس،
[ دوشنبه 16 شهریور 1394 ] [ 09:00 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

ویکتور هوگو

Mieux vaudrait encore un enfer intelligent qu'un paradis bête.

)Victor Hugo(

جهنم هوشمندان، بهتر از بهشت احمق هاست.

(ویکتور هوگو)
موضوع: اجتماعی،
[ یکشنبه 15 شهریور 1394 ] [ 02:43 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

A comparative study of Traditional and Revolt literature

Here is an article on Elizabethan Era compared to Revolt drama.


In this article named ‘A comparative study of traditional and revolt literature: Shakespeare and Ibsen’, we study the literature and drama in the Elizabethan age compared to Revolt theater.


The article chooses William Shakespeare and Henrik Ibsen as the prominent artists and the fathers of the literary forms.

The study is written and edited by Hamed Abdollahi


You can download the article here.

Or you can read the article in ادامه مطلب below.


ادامه مطلب


موضوع: مقالات حامد عبدالهی، مطالب انگلیسی،
[ شنبه 14 شهریور 1394 ] [ 11:19 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

کاریکاتور - فناوری

موضوع: عکس، اجتماعی،
[ چهارشنبه 11 شهریور 1394 ] [ 03:14 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

جمع آوری زباله ها

به علت همکاری نکردن هموطنان عزیز؛

به تعدادی توریست جهت جمع آوری زباله های اطراف رودخانه ها، نیازمندیم.

 

(ستاد حمایت از هموطنان خوش گذران)

موضوع: اجتماعی، طنز،
[ جمعه 6 شهریور 1394 ] [ 10:04 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]