خط عابر یعنی

خط عابر حق عابره. یعنی:

1. آدم باش و قبلش ترمز كن، گاز نده.

2. وظیفته. منتظر نباش عابر بیاد ماچت كنه.

3. اگه ماشین پشتیت شاكی شد به درک. 

موضوع: اجتماعی، علمی - آموزشی،
[ سه شنبه 31 فروردین 1395 ] [ 08:42 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

خودتان را تکثیر نکنید اگر...

خودتان را تکثیر نکنید اگر....

موارد زیر اگر در مورد شما صدق می کند لطفا به هیچ عنوان تولید مثل نکنید:

اگر هنوز نمی توانید تا سبز شدن چراغ راهنمایی صبر کنید و برای رسیدن به نا کجای زندگی تان از ثانیه هایی که ممکن است باعث حادثه ای شوید نمی گذرید، لطفا تا اطلاع ثانویه تولید مثل نکنید.

اگر بعد از هر تصادف کوچک یا بزرگ به راننده های دیگر حمله و فحاشی می کنید،  لطفا تولید مثل نکنید.

اگر نمی توانید بین خطوط رانندگی کنید و اگر نمی توانید نصف شب با فامیل یا دوستانتان با بوق زدن خداحافظی کنید، اصلا تولید مثل نکنید.

و اگر از شانه خاکی جاده با گرد و خاک خودتان را به اول ترافیک می رسانید و ترافیک را سنگین تر می کنید...

از آوردن کسی مثل خودتان به این دنیا جلو گیری کنید.

اگر هنوز در پیاده رو پارک می کنید و کوچه های خلوت یک طرفه را با حماقت فراوان رانندگی می کنید و برای اتومبیل محق روبرو بوووق می زنید و منتظرید که کنار بکشد تا شما عبور کنید...

ترمز تولید مثل تان را بکشید و تا اصلاح رفتارتان خودتان را تکثیر نکنید.

اگر قوطی آب میوه، پاکت سیگار ، پوست میوه و... را از اتومبیل به بیرون پرت می کنید، لطفا هیچ وقت تولید مثل نکنید!

اگر با سرعت غیر مجاز در شهر یا جاده می رانید و یا اگر با لایی کشیدن در بزرگ راه باعث وحشت دیگران می شوید و امنیت دیگران را به خطر می اندازید ...

و اگر اهمیتی برای، خط عابر پیاده، رعایت حق تقدم، دور زدن ممنوع، ورود ممنوع و توقف ممنوع قایل نیستید...

هیچ وقت به فکر تولید مثل نباشید و خودتان را تکثیر نکرده و اوضاع را از این بدتر نکنید...!!!


(مهراب حیدری)موضوع: دل نوشته، اجتماعی،
[ یکشنبه 22 فروردین 1395 ] [ 11:41 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

سن چیست؟

سن چیست؟

تعداد دفعاتی است که شما به دور خورشید چرخیده اید،

و این پدیده هیچ ربطی به سطح شعور، سواد و فرهنگ شما ندارد!


استیو جابز

موضوع: دل نوشته، اجتماعی،
[ چهارشنبه 18 فروردین 1395 ] [ 10:23 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

کدام پل؟

دختران شهر

به روستا فکر می کنند

دختران روستا در آرزوی شهر می میرند

مردان کوچک

به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند

مردان بزرگ

در آرزوی آرامش مردان کوچک

می میرند

کدام پل

در کجای جهان

شکسته است که هیچکس به خانه اش نمی رسد!

 

)گروس عبدالملکیان(

موضوع: هنری، شعر،
[ یکشنبه 15 فروردین 1395 ] [ 01:49 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]