باور - Belief


Never believe a word without putting its truth to test


***

هرگز کلمه ای را بدون امتحان درستی آن، باور مکن

موضوع: دل نوشته، اجتماعی، مطالب انگلیسی،
[ سه شنبه 17 اسفند 1395 ] [ 10:12 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]

ملی‌گرایی - Nationalism

Nationalism, on my opinion, is nothing more than an idealistic rationalization for militarism and aggression

(Albert Einstein)

***

«ملی‌گرایی، به نظر من، چیزی جز توجیح آرمانی یورش نظامی و خشونت نیست.»

(آلبرت انیشتین)

موضوع: اجتماعی، مطالب انگلیسی،
[ یکشنبه 8 اسفند 1395 ] [ 03:08 ب.ظ ] [ حامد عبدالهی ]