جمله قصار از دریدا - تظاهرTo pretend, I actually do the thing: I have therefore only pretended to pretend
(Jacques Derrida)

«برای تظاهر کردن، من واقعا آن کار را انجام می‌دهم: بنابراین، من تاکنون تنها تظاهر می‌کرده‌ام که تظاهر می‌کنم.»
(ژاک دریدا)
موضوع: دل نوشته، اجتماعی، مطالب انگلیسی،
[ یکشنبه 23 آبان 1395 ] [ 10:49 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]