اسکار واید - Oscar Wilde


The curves of your lips, rewrite history...

(Oscar Wilde)

خط لبانت، نظم تاریخ را برهم می زند
موضوع: مطالب انگلیسی، هنری،
[ پنجشنبه 23 آذر 1396 ] [ 10:41 ق.ظ ] [ حامد عبدالهی ]